050-550-6026

צוואות הדדיות- איך עושים זאת נכון

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

מעוניינים לעשות צוואה הדדית ? שימו לב לפרטים הבאים:

קיימת חשיבות בעריכת צוואה הדדית חכמה ומדויקת, שתשקף את רצונות שני בני הזוג המצווים , מבלי שיתגלו בה פגמים וחסרים העלולים להוביל לבטלות הצוואה.

ככל שללבני הזוג המורישים יש רכוש מגוון כגון עסקים, השקעות נדל"ן, והשקעות פיננסיות, מומלץ להיעזר בעורך דין בעל ידע וניסיון גם בתחומי חשבונאית, מיסוי ופיננסיים.

כך תוכלו לתכנן צוואה הדדית חכמה ומהודקת, שתשקף את רצונותיכם כמצווים, באופן שלא יוביל למחלוקות וסכסוכים עתידיים בין יורשים, או באופן שלא יאלץ את היורשים לערוך הסכם בין יורשים, לחלוקת הירושה באופן שונה מרצון מהמצווה.

יתרונו של משרדנו

רפאל בן עזרא עורך דין (חשבונאי ויועץ מס, מנהל תיקי השקעות) בעל ניסיון של 28 שנים בעולם הכלכלה החשבונאות והפיננסים, מתמחה בעריכת צוואות לכלל הציבור ובעיקר לאנשי עסקים וקריירה, בעלי רכוש מגוון.

במקרים רבים, נדרש תכנון וידע מעמיק לעניין התאמת הירושה ליורשים בהתייחס לשיקולי מיסוי עתידי של היורשים, יכולת של היורשים לנהל את הירושה, מצב האישי והמשפחתי של היורשים, ובצורך בהקמת נאמנויות.

למשרדנו הניסיון והיכולת להעניק לכם ערך מוסף בהכנת צוואה הדדית המתאימה לצרכים שלכם.

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות , מענה מידי בכל שאלה ועניין

לחץ/י כאן להשארת פרטים

מהי צוואה הדדית

צוואות הדדיות בין בני זוג הן צוואות שנערכות מתוך הסתמכות של בן זוג אחד בצוואתו של בן הזוג האחר. מכאן שהמבחן המהותי לקיומה של צוואה הדדית הוא מבחן הסתמכות הדדית. בן זוג מצווה את כל רכושו לאחר מותו לבת הזוג, מתוך ידיעה שבת הזוג מצווה את כל רכושה לאחר מותה לבן זוגה. סעיף 8א לחוק הירושה מסדיר את נושא עריכתן וביטולן של צוואות ההדדיות. הסעיף אינו חל על צוואה הדדית שנערכה לפני חקיקתו ביום 1.8.2005

בנוסף להשכלתו המשפטית, עורך דין רפאל בן עזרא בעל השכלה כחשבונאי ויועץ מס ומנהל תיקי השקעות, בעל ידע וניסיון רב שנים המעניק יתרון לבני זוג בעת עריכת צוואה הדדית, תוך ראייה רחבה של הצרכים הרכושיים, העסקיים הפיננסיים במטרה לערוך צוואות חכמות כדי למנוע התנגדויות מצד יורשים בעתיד.

יחד עם זאת עריכת צוואה הדדית היא לא תמיד הפתרון הנכון כאשר מחליטים לערוך צוואה , ויש להתייעץ עם עורך דין בכל מקרה לגופו.

  • בני הזוג רשאים לקבוע כי הזוכה בכל אחת מהצוואות יהיה בין הזוג השני או צד שלישי.
  • צוואות הדדיות יכולות שיעשו במסמך אחד או בשני מסמכים נפרדים בתנאי שנעשו באותה עת.
  • בני זוג המעוניינים להפקיד את הצוואה אצל רשם הירושה, נדרשים לעשות זאת בנוכחות שניהם.

ביטול צוואה הדדית

על פי חוק הירושה, כאשר אחד מבני הזוג שערכו צוואות הדדיות מעוניין לשנות את צוואתו או לערוך אחרת במקומה, עליו קודם לכן לבטל את צוואתו ההדדית באופן הבא:

  • כאשר שני בני הזוג עדיין בחיים– בן הזוג שמעוניין לבטל את צוואתו רשאי לעשות זאת אך הוא חייב למסור לבן זוגו הודעת ביטול בכתב. מסירת הודעת הביטול, מבטלת אוטומטית את שתי הצוואות ההדדיות.                                                                                                                                 
  • כאשר אחד מבני הזוג נפטר אולם העיזבון טרם חולק– בן הזוג המבקש לבטל את צוואתו ההדדית חייב להסתלק הסתלקות כללית ( שלא לטובת אדם מסוים) מכל מנה או חלק בעיזבון אותו אמור היה לקבל
  • כאשר אחד מבני הזוג נפטר והעיזבון כבר חולק– בן הזוג המבקש לבטל את צוואתו ההדדית חייב להשיב לעיזבון את אשר ירש על פי הצוואה ההדדית. אם לא ניתן להשיב בפועל, עליו להשיב את השווי של מה שירש.    .

הוראות מיוחדות בצוואה הדדית

בני זוג יכולים לקבוע כרצונם כללים אחרים מאלה הקבועים בחוק הירושה לעניין לביטול חד צדדי של צוואה הדדית:

  • ובלבד שצוואה הדדית לא תכלול סעיף השולל לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה כל עוד שניהם בחיים.  לבני זוג נשמרת הזכות לבטל צוואה הדדית בכל עת, ולערוך אחרת במקומה כל עוד שניהם בחיים.
  • בני זוג רשאים לכלול הוראה בצוואה הדדית לפיה הם משאירים לעצמם את הזכות לשנות צוואה כרצונם בכל עת, גם לאחר מותו של אחד מהם, מבלי להסתלק מהעיזבון או להשיב את מה שירשו.
  • בני זוג רשאים לכלול הוראה מחמירה יותר בצוואה הדדית מההוראות הקבועות בחוק הירושה, למשל, קביעת הוראה האוסרת על שינוי צוואתו של בן זוג לאחר פטירתו של האחר.

קיימת חשיבות רבה לעריכת צוואה הדדית בניסוח בהיר ומדויק המביא לידי ביטוי את רצונות בני הזוג. 

צוואה הדדית מאפשרת דחיית חלוקת העיזבון עד לאחר פטירת שני בני הזוג, כדי למנוע מחלוקות ומצבים מביכים לאחר פטירת אחד מבני הזוג.

לדוגמא-  מצב בו בן זוג  שנותר בחיים נאלץ להתפנות מדירתו לאור דרישת היורשים האחרים למכור את הדירה (פירוק שיתוף).

מחיר צוואה הדדית

מחיר של צוואה הדדית נגזרת ממספר הפגישות ושעות העבודה הנדרשות לעריכת שתי הצוואות, מורכבות הרכוש ובקשות מיוחדות ככל שיהיו לבני הזוג. פנו אלינו ונשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה והבהרה, וכן לקבלת הצעת מחיר המותאמת עבורכם.

"המידע המוצג בדף זה הינו כללי, ואינו מהווה יעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי".

עורך דין לצוואות וירושה-

לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי ומקיף פנה/י אלינו לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מאמרים קשורים

צוואות- מדריך לצוואה נכונה

מעוניינים לעשות צוואה? כדי לשים לב לפרטים הבאים: קיימת חשיבות בעריכת צוואה חכמה ומדויקת, שתשקף את רצונו של המצווה , מבלי שיתגלו